1951.

július 3.

Az 1951: 20. tvr. a főbb egyházi állások betöltésének módjáról (a főkegyúri jog gyakorlásáról) rendelkezik: érsek, c. érsek, püspök, segédpüspök, főapát, apát, szerzetesrendi tartományfőnök az ország területére csak az ET előzetes hozzájárulásával nevezhető ki. A rendelkezés visszaható hatállyal, 1946. január 1-jétől érvényes. 1957. március 24.