1950.

augusztus 31.

E hónap folyamán a kistarcsai internálótáborból újabb 150–200 foglyot szállítanak a recski kényszermunkatáborba, hogy meggyorsítsák a tábor építését. — Megszűnik a Fórum c. folyóirat. — Leváltják a Csillag c. folyóirat szerkesztőbizottságát és Németh Andor főszerkesztőt. A felelős szerkesztő Aczél Tamás; a szerkesztőbizottság tagjai: Benjámin László, Király István, Lukács György, Szabó Pál, Veres Péter.