1950.

augusztus 30.

A kormány nevében Darvas József vallás- és közoktatásügyi miniszter, a katolikus püspöki kar nevében Grősz József kalocsai érsek aláírja az állam és az egyház megállapodását. Eszerint a kormány 18 éven át arányosan csökkenő összeggel támogatja az egyházat; vállalja a papság illetményének kifizetését; az egyház 4 hittudományi főiskolát, 6 fiú- és 2 leányiskolát (összesen 8 középiskolát) tarthat meg. A megállapodást nem teszik közzé a Magyar Közlönyben. szeptember 7.