1949.

március 2.

Szimonidesz Lajos ev. tábori püspök kezdeményezésére a tábori lelkészetek vezetői nyilat-kozatban tiltakoznak a népi demokráciák ellen indított rágalomhadjárat ellen; a nyilatkozatot a r. kat. tábori lelkészet vezetője nem írja alá.