1949.

március 5.

Az MDP KV ülésén Rákosi Mátyás beszámol „a reakció vereségéről a Mindszenty-ügyben”, a kulákok „megrendszabályozásának” szükségességéről beszél, és felvázolja a következő fél év politikai ütemtervét. Kijelenti: „Aki nincs velünk, az ellenünk van.” Révai József szerint „…határozottabban … kell kiépíteni az államhatalomnak azokat a szerveit, melyek ennek az erőszaknak az alkalmazására valók”. A KV meghosszabbítja a tagfelvételi zárlatot. május 31.