1948.

december 10.

Lemond a Dinnyés-kormány. — A köztársasági elnök a v. kisgazda Dobi Istvánt nevezi ki miniszterelnökké, aki többségében kommunista politikusokból alakít új kormányt. 1952. augusztus 14. Miniszterelnök-helyettes és államminiszter Rákosi Mátyás, államminiszter Erdei Ferenc, belügy Kádár János, külügy Rajk László, pénzügy Gerő Ernő, honvédelem Farkas Mihály, igazságügy Ries István, közlekedésügy Gerő Ernő (1949. február 18.), földművelésügy Csala István, iparügy Kossa István, kereskedelem- és szövetkezetügy Rónai Sándor, építés- és közmunkaügy Darvas József, népjólét Olt Károly, vallás- és közoktatásügy Ortutay Gyula.