1948.

december 11.

Farkas Mihály honvédelmi miniszter Folba János vezéresperest felmenti a r. kat. tábori lelkészet vezetése alól. — Az utódlással a miniszter Németh József alezredest bízza meg; a kinevezést az illetékes egyházi főhatóság nem hagyja jóvá.