1948.

november 19.

Az ÁVH letartóztatja Zakar Andrást, Mindszenty József bíboros titkárát. november 22. — E napra keltezett pásztorlevelében a prímás elbúcsúzik a hívektől és papjaitól; a katolikus híveknek megengedi az ellene irányuló kényszernyilatkozatok aláírását. Egyidejűleg levelet intéz a miniszterelnökhöz, amelyben visszautasítja az ellene fölhozott vádakat. A bíboros írásos nyilatkozatot tesz Grősz József kalocsai érseknek: eleve semmisnek nyilvánítja, ha aláírná beismerő vallomását.