1948.

október 7.

A kormány megállapodást köt a Mo-i Református Egyházzal. 1990. március 19. Az egyház részéről Péter János konventi előadó és Erdei Ferenc világi elnök által aláírt megegyezés értelmében a ref. lelkészek 20 évig fokozatosan csökkenő mértékű állami illetményt kapnak; az egyház megtarthatja a Bp-en és Debrecenben leánytagozattal is működő, valamint a pápai és a sárospataki gimnáziumot (1952. február 21.), és négy teológiai főiskolát működtethet.