1948.

október 6.

A miskolci népbíróság ítélete alapján kivégzik Latorczay (eredeti nevén Szim) Lőrinc v. ezredest. — A népbíróság korábban megállapította, hogy Szim Lőrinc főhadnagy 1919 őszétől, a 7. honvéd kerület katonai nyomozó osztályának vezetőjeként részes volt emberek megkínzásában és meggyilkolásában. (Latorczay ezredes 1944. október 15-én, a Bp-en szolgáló magasabb beosztású csapatparancsnokok között egyedüliként, hű maradt katonai esküjéhez, és megtagadta az eskütételt Szálasira; egy nyilas érzelmű tisztekből álló különítmény aznap este súlyosan megsebesítette.)