1948.

szeptember 23.

Ortutay Gyula vallás- és közoktatásügyi miniszter rendelete kimondja, hogy „…az általános iskola és egyben a serdülő ifjúság egyetlen demokratikus mozgalma az Úttörőmozgalom, amely a MINSZ tagszerve, a magyar népi demokrácia egyetlen hivatott gyermek és serdülő ifjúsági mozgalma”. A rendelet az általános és népiskolai igazgatókat felszólítja az úttörőcsapatok megszervezésére, az iskolai egyesületeket, szervezeteket és köröket pedig feloszlatja. december 24.