1947.

október 4.

A Bp-i Népbíróság, a fellebbezés kizárásával, emberek törvénytelen kivégzése és megkínzása vádjával halálra ítéli Jány Gusztáv v. vezérezredest, a Donnál megsemmisült 2. magyar hadsereg v. parancsnokát. — Jány nem kér kegyelmet, a kérvényt hivatalból védőügyvédje nyújtja be. A Bp-i Népbíróság 3:2 arányban, és szótöbbséggel a NOT is kegyelemre méltónak minősíti Jányt; Pálosi Béla tanácsvezető bíró is hasonlóképpen foglal állást. november 22.