1947.

február 23.

Rákosi Mátyás, Szakasits Árpád és Nagy Ferenc Kovács Béla sorsáról tárgyal; Rákosiék azt szeretnék elérni, hogy Kovács Béla mondjon le mentelmi jogáról, és tegyen vallomást a rendőrségen. — Rákosi közli Georgij Puskin szovjet követtel: nem helyeselné, ha Kovács Bélát a szovjet hatóságok vennék őrizetbe. február 25.