1947.

február 22.

A csehszlovák hatóságok, a lakosságcseréről folytatandó tárgyalások közelgő felújításával összefüggésben, leállítják a szlovákiai magyarság csehországi deportálását. A hivatalos cseh-szlovák adatok szerint 1946–47 telén 17 dél-szlovákiai járás 393 községéből összesen 41 666 személyt (9610 családot) telepítettek át erőszakkal Cseh- és Morvaországba, akik 6602 lakóházat és 14 149 katasztrális hold földet hagytak hátra Szlovákiában. Magyar becslések ezzel szemben 60-100 ezer közöttire teszik a deportáltak számát. március 14. Az erőszakkal áttelepítetteken kívül további 2489 személy (2154 család) önként költözött át a cseh országrészekbe; összesen tehát 44 155 magyar (11 764 család) távozott Szlovákiából Cseh- és Morvaországba.1