1946.

szeptember 28.

A magyar területi és politikai bizottság albizottsága 4 igen szavazattal és 1 tartózkodással 3 községre (Horvátjárfalu, Oroszvár, Dunacsún) korlátozva elfogadja a pozsonyi hídfő kiszéle-sítésére vonatkozó csehszlovák követelést. A tartózkodó A. T. Stirling ausztrál delegátus szerint Csehszlovákiának valahol másutt azonos értékű területet kellene felajánlania Mo számára. szeptember 29.