1946.

szeptember 29.

Párizsban a magyar és csehszlovák békeküldöttség a magyar területi és politikai bizottság csehszlovák igényeket vizsgáló albizottságának kezdeményezésére közvetlen tárgyalást folytat a magyar lakosság egyoldalú kitelepítésére vonatkozó csehszlovák indítványról. A magyar delegáció a transzfert határmódosításhoz köti, azzal, hogy bizonyos számú magyart hajlandó átvenni az érintett terület lakosságán felül is, a Csehszlovákiában maradók pedig visszakapnák emberi jogaikat. Miután a csehszlovák fél elutasítja a Mo javára történő határmódosítás lehetőségét, a kétoldalú megbeszélés eredmény nélkül zárul. október 6. — A brit küldöttség, ezzel párhuzamosan, a transzfer részleges megvalósítására, illetőleg területcsere útján Mo területi kompenzálására vonatkozó, nem hivatalos kompromisszumos javaslatot nyújt át mindkét fél számára. Ez Csehszlovákia javára Rozsnyótól és Kassától délre 510 négyzetkilométernyi, 20 000 lakosú, míg Mo javára Párkány térségében, Gömörben, valamint a Bodrogközben 1130 négyzetkilométernyi, 78 000 lakosú terület átadását javasolja. október 12.