1945.

november 20.

A Németországi Szövetséges Ellenőrző Tanács ülése a kelet-európai németek kitelepítéséről tárgyal, pontosítja és értelmezi a potsdami határozatokat. A nagyhatalmak most sem fogalmaznak egyértelműen a németek megítélésének kérdésében, és nem tesznek közzé határozott állásfoglalást a németek kollektív felelősségre vonásával kapcsolatban. november 28.