1945.

július 5.

Az SZDP balszárnya és vezetősége élesen bírálja Valentiny Ágostont az Igazságügy-minisztérium hatáskörében felállítandó rendőrségről készített tervezetéért. — A miniszter ennek hatására a vezetőségi ülés után lemond tisztségéről; helyére a párt Ries Istvánt jelöli.