1945.

május 24.

A háború utáni első püspökkari konferencián Mindszenty József veszprémi püspök bejelenti, hogy kemény hangú memorandumot készített az egyházat ért legújabb sérelmekről; Hamvas Endre csanádi és Shvoy Lajos székesfehérvári püspököt megbízzák a pásztorlevél végleges megszövegezésével. A testület bírálja a földreform végrehajtása során elkövetett túlkapásokat, és korrekciókat sürget: „Adja Isten, hogy az új birtokosok boldogulása vigasztalja az egyházat veszteségeiért és gondjaiért.”