1945.

május 5.

Edvard Beneš ideiglenes csehszlovák elnök bejelenti, hogy a magyar és német nemzetiségű lakosok többségének el kell hagynia Csehszlovákiát. május 15. — Az SZNT Belügyi Megbízotti Hivatala feladatul adja a magyarlakta vidékek nemzeti bizottságainak, hogy azonnal utasítsanak ki az országból minden olyan magyart, aki 1938. november másodika után telepedett le a Mo-hoz csatolt területeken. május 26.