1945.

május 4.

Kapitulálnak az Észak-Európában és Északnyugat-Németországban harcoló német csapatok. — A Brenner-hágóban találkoznak a Németországból, valamint az Olaszországból előrenyomuló szövetséges csapatok. — Németország területén befejeződnek a nagyobb hadműveletek. május 9.