1945.

április 5.

Klement Gottwald, a CSKP elnöke, az új csehszlovák kormány miniszterelnök-helyettese a kassai nagygyűlésén mondott programbeszédében „háborús bűnösnek” nevezi a szlovákiai magyarságot. A kassai kormányprogram VIII. fejezete az aktív antifasisztákon kívül a magyar és német kisebbség egészét háborús bűnösnek nyilvánítja, és megfosztja csehszlovák állampolgárságától. Csak azok a magyar nemzetiségű lakosok kaphatnak csehszlovák állampolgárságot és földet, akik aktívan részt vettek az antifasiszta ellenállási mozgalomban vagy Csehszlovákia felszabadításában, vagy akiket üldöztek a Csehszlovák Köztársaság iránt tanúsított hűségükért. április 7.