1945.

április 6.

A német alárendeltségben a Felvidéken harcoló 24. hadosztály beszünteti az ellenállást. Parancsnokai megegyeznek a szovjet parancsnoksággal, és a hadosztály állománya, egyedülálló módon, mentesül a hadifogságtól. — Utóbb részvételükkel alakul meg az új hadsereg 5. gyaloghadosztálya.