1945.

április 5.

Grősz József kalocsai érsek a kormány tagjaihoz intézett beadványban tiltakozik a földreformnak az egyházra sérelmes rendelkezései ellen. — A kiutasított Angelo Rotta pápai nuncius rendkívüli felhatalmazást ad Grősz érseknek, a püspöki kar elnökének arra az időre, amíg a magyar katolikus egyház és a Szentszék érintkezése akadályoztatva van. április 6.