1945.

február 15.

Gerő Ernő, az MKP vezetője Rákosi Mátyáshoz intézett levelében a következőket írja: „Káderben nagy a szegénység, főleg igazi vezető emberek alig vannak, és ami a legnagyobb baj, igen sok közöttük a zsidószármazású.”1