1944.

december 5.

A szovjet tárgyalófél Moszkvában ismerteti elképzeléseit a magyar delegáció tagjaival az Ideiglenes Nemzetgyűlés (INgy) megalakításáról és az Ideiglenes Nemzeti Kormány (INK) összetételéről. A tárgyalásokba az utolsó napon rövid időre ismét bekapcsolódó Sztálin szerint a programban erősebben kell hangsúlyozni a kisemberek magántulajdonának védelmét és a magán-kezdeményezés fenntartásának lehetőségét. — Az este folyamán Sztálin intencióinak megfelelően módosítják a megalakítandó kormány programját, és megegyeznek hat miniszteri tárca betöltésében.