1944.

december 6.

A rögtönítélő hadbíróság ítéletet hirdet az MNFFB 11 vezetőjének perében; Kiss János altábornagyot, Nagy Jenő ny. ezredest és Tartsay Vilmos ny. vk. századost halálos ítélettel sújtják. december 8. A többi vádlott közül Almásy Pál vk. alezredes 15 évi, Révay Kálmán ny. százados 10 évi, Makkay Miklós, a fűzfői Nitrokémia Tröszt vezérigazgatója 15 évi, Beleznay István vk. őrnagy 10 évi börtönbüntetést kap. Kővágó Józsefet frontszolgálatra vezénylik. Bajcsy-Zsilinszky Endre ügyét a bíróság elkülöníti. december 23.