1944.

október 29.

A vallás- és közoktatásügyi miniszter rendelete értelmében a tanítás, további intézkedésig, minden oktatási intézményben szünetel. Az utolsó éves egyetemi hallgatók tanulmányaikat rövidített képzéssel fejezhetik be.