1944.

október 16.

Este 8 óra után Horthy Miklós kormányzó, miután Edmund Veesenmayer birodalmi megbízott becsületszavát adja, hogy Németországba távozásuk során ifj. Horthy Miklós csatlakozhat hozzájuk, aláírja a németek által előkészített nyilatkozatot, amelyben lemond a kormányzóságról. október 27. Horthy Szálasi Ferencet, a Nyilaskeresztes Párt vezetőjét megbízza a „magyar nemzeti összefogás kormányának megalakításával”. október 17. október 31. — A kormányzó élőszóban mindazonáltal hozzáfűzi: „Kijelentem, hogy én sem le nem mondok, sem Szálasit miniszterelnökké ki nem nevezem, és hogy aláírásommal csakis a fiam életét akarom megmenteni. Géppisztolyok fenyegetése közben kizsarolt aláírásnak nem lehet és nincs is alkotmányjogi érvénye.”