1944.

október 11.

A vezérkari főnök különbírósága megkezdi Szombathelyi Ferenc vezérezredes v. vk. főnök, Bajnóczy József vezérezredes, Ujszászy István vezérőrnagy, Kádár Gyula vk. ezredes és Kern Károly vk. őrnagy ügyének tárgyalását. A tábornokok és főtisztek a vád szerint közreműködtek egy amerikai ejtőernyős különítmény Mo-ra juttatásában. — Másnap a hadbíróság a vádlottakat felmenti.1