1944.

október 10.

A Vörös Hadsereg elfoglalja a délvidéki Martonost, és egységei a partizánokkal együtt bevonulnak Szabadkára. október 14. A következő napokban több száz magyart gyilkolnak meg. — Az Egységes Népfelszabadító Front I. tartományi értekezletén felolvasott politikai beszámoló a magyarság helyzetéről is tárgyal: „Vannak a Vajdaságban nem magyarlakta települések, ahol egy-két egyén kivételével senki sem szennyezte be becsületét mások vérével”. Az értekezlet napirendre tűzi a Vajdaság önkormányzatának kérdését. „Végleges döntés még nincs, de bizonyos hogy [a terület] önrendelkezési jogokat kap és ezeket az új alkotmány elismeri.”