1944.

október 3.

Walther Wenck tábornok és más magas rangú német katonai parancsnokok egyeztetik a tervezett Páncélököl-akció részleteit a nyilas párt vezetőivel. — A másnap is folytatódó megbeszélésekbe bekapcsolódik Beregfy Károly vezérezredes, Nádas Lajos vk. ezredes, a Vezérkar hadműveleti osztályának vezetője és Porzezinszky György alezredes, a honvéd híradó központ parancsnoka. október 6.