1944.

október 2.

A Vörös Hadsereg és a Jugoszláv Népfelszabadító Hadsereg (JNH) egységei bevonultak Versecre és Nagybecskerekre. — A JKP Vajdasági Tartományi Bizottsága utasítást ad a JKP minden bánáti és bácskai körzeti szervének: „A leghatározottabban meg kell kezdeni az ötödik hadoszlop, mindenekelőtt a megszállók ismert szolgáinak megsemmisítését. A pártszervezeteknek a legsokoldalúbban segítséget kell nyújtaniuk az OZNA1 szerveinek a bűnösök, különösen azon svábok és magyarok felkutatásában, akik irtották és bántalmazták népünket, fosztogatták és pusztították vagyonát stb. Minden banditát meg kell büntetni bűncselekményeiért.” október 8.