1944.

október 2.

A német hadsereg leveri az augusztus 1-je óta tartó varsói felkelést. Tadeusz Bór-Komorowski, a Honi Hadsereg (Armija Krajowa) főparancsnoka e napon aláírja a megadásról szóló okmányt, amelyben a németek a felkelők számára biztosítják a hadifoglyokat a genfi konvenció szerint megillető bánásmódot. A lengyel halálos áldozatok száma 20 ezer katona és 250 ezer civil; németek vesztesége kb. 10 000 fő. — A szovjet csapatok, Sztálin parancsára, a Visztula túlpartjáról tétlenül szemlélik az egyenlőtlen küzdelmet és a város szinte teljes lerombolását, s még a nyugati szövetségesek segélyszállítmányainak a városba juttatását sem teszik lehetővé.