1944.

október 2.

Edmund Veesenmayer közli Szálasi Ferenccel Hitler utasítását, amely szerint a nyilasoknak fel kell készülniük a teljhatalom birtokba vételére, s hogy a kormányzói és a miniszterelnöki tisztséget Szálasinak a jogfolytonosság biztosításával kell átvennie. — A nyilas hatalomátvételt előkészítő Páncélököl-akció részleteinek kidolgozására Bp-re érkezik Walther Wenck tábornok, a német szárazföldi csapatok vk. főnökének helyettese. október 3.