1944.

szeptember 19.

Heszlényi József altábornagy parancsnoksága alatt létrehozzák a 3. magyar hadsereget.1 A IV. hadtest törzséből megalakul a hadsereg-parancsnokság, alárendeltségében a VII. hadtesttel és a IV. hadtestparancsnokság feladatát átvevő VIII. hadtesttel.