1944.

szeptember 20.

A Magyar Frontban egyesült pártokat képviselő Tildy Zoltán, Szakasits Árpád és Kállai Gyula a kormányzónak címzett memorandumot szerkeszt, amelyben az aláírók követelik, hogy Mo szüntesse be a hadműveleteket a Szu és a szövetséges hatalmak haderőivel szemben; fegyverezze le a területén levő német katonaságot; üzenjen hadat a náci Németországnak, és küldjön fegyverszüneti delegációt a szövetséges hatalmak kormányaihoz. A Magyar Front pártjai és a hadsereg képviselőiből alakuljon új, koalíciós kormány. október 8. Az aláírók a dokumentumot eljuttatják a kormányzóhoz. október 11.