1944.

szeptember 11.

A kormányzó az este folyamán feleségével, özv. Horthy Istvánnéval, ifj. Horthy Miklóssal, Bakay Szilárd altábornaggyal, a Bp-et védő I. hadtest parancsnokával, Lázár Károly altábornaggyal, a Testőrség parancsnokával, Ambrózy Gyula kabinetfőnökkel, Vattay Antal altábornagy főhadsegéddel és Tost Gyula alezredes szárnysegéddel tanácskozik. Horthy úgy dönt, hogy a háborúból való kiugrás ügyében, a kormány megkerülésével, ő maga fog cselekedni. szeptember 18.