1. 1) A londoni emigráns kormány irányította és Tadeusz Bór-Komorowski vezette varsói felkelés augusztus 1-jén kezdődött. A szovjetek, részint a német ellennyomás miatt, ekkor leállították a Varsó elővárosa, Praga elleni támadást. A szovjet kormány ugyanezen a napon deklarálta, hogy csak a kommunisták vezette Lublini Bizottságot ismeri el Lengyelország képviselőjének. Augusztus 16-án a szovjet hadsereg visszavonult a Visztula jobb partján elfoglalt állásaiból.