1928.

Augusztus 11.

Brüsszelben befejeződik a Szocialista Munkásin­ternacionálé III. kongresszusa.1 — A résztvevőknek a világ munká­saihoz intézett kiáltványa háború-, gyarmato­sítás-, fasiszta- és kommunistaellenes.