1927.

November 25.

A felsőház elfogadja az 1927: XXXI. tc.-et március 15-ének nemzeti ünneppé nyilvánításáról.1 — Elfogadják az 1927: XXXII. tc.-et Kossuth Lajos örök érde­meinek és emlékének törvénybe iktatá­sáról.