1927.

Április 4.

Megkezdődik Bethlen István gr. miniszterel­nök háromnapos hivatalos római látogatása. — Mo és Olaszország barátsági, békéltető eljárási és választott bírósági szerződést köt; megállapodnak a kisantant államokkal és Ausztriával szembeni közös politiká­ban. Benito Mussolini olasz miniszterelnök ígére­tet tesz az Osztrák-Magyar Monar­chiától az első világháborúban zsákmá­nyolt fegyverkészletek visszaadására. 1928. január 1.