1927.

január 18.

Ótátrafüreden meghal Baumgarten Ferenc Németországban élő magyar esztéta. — 1923-ban kelt végrendeletében vagyo­na jelentős részét anyagilag rászoruló, elveikben meg nem alkuvó magyar írók támogatására szolgáló alapítvány lét­rehozására hagyja. 1929. január 18. A Baumgarten-alapítvány kurá­tora Babits Mihály.