1925.

Április 27.

Moszkvbában megkezdődik az OK(b)P 14. konferenciá­ja. — A Sztálin mögött álló többség, Lev Trockij csoportjával szemben, állást foglal amellett, hogy a szocializmus egy országban is felépíthető.