1922.

Június 16.

Átalakul Bethlen István gr. kormánya. Az új miniszterek: belügy Rakovszky Iván; kereskedelemügy Walko Lajos; föld­művelésügy Nagyatádi Szabó István; vallás- és közoktatásügy Klebelsberg Kunó gr.; igazságügy Daruváry Géza; népjólét és munkaügy Vass József.