1922.

Június 11.

Befejeződnek a nemzetgyűlési választások. A 245 mandátum megoszlása: Keresz­tény Kisgazda-, Földműves- és Polgári Párt: 143 (44,9 %); MSZDP 25; pártonkívüli 24; Keresztény Nemzeti Egyesülés Pártja 20; Keresztény Nemzeti Földműves és Polgári Párt 11; Egyesült Nemzeti De­mokrata és Szabadelvű Párt 8; további hét párt 14.