1921.

Október 21.

Sopronban a katonaság felesküszik IV. Károlyra. Az uralkodó kormányt bíz meg: miniszterelnök Rakovszky Ist­ván; külügyminiszter Andrássy Gyula gr., pénzügy Gratz Gusztáv, honvédelem Lehár Antal ezredes. — IV. Károly Ostenburg-Moravek Gyula és Lehár Antal csapatai kíséretében vonattal Bp-re indul. október 22.