1921.

Október 24.

Tárgyalások kezdődnek a Budaörsnél szembenálló felek között. IV. Károly kereken elutasítja a lemondás lehetőségét. — A sikertelen tárgyalások hírére újra szórványos lövöldözés kezdődik. IV. Károly elrendeli a visszavonulást. — Ostenburg-Moravek Gyula csapatait bekerítik és lefegyverzik. — Tatán (Komárom vm.) a nem­zeti hadsereg őrizetbe veszi IV. Károlyt, Zita királynét, Andrássy Gyula gr.-ot, Rakovszky Istvánt és Gratz Gusztávot. október 26.