1919.

Augusztus 2.

Közzéteszik az 1/1919. sz. kormányrendeletet. Az ország hiva­talos neve: Magyar Népköztársaság.

Közzéteszik a 2/1919. sz. kormányrendeletet, amely el­rendeli a Tanácsköztársaság idején „po­litikai természetű cselekmény” miatt letartóztatottak szabadon bocsátását és a büntető ítéletek elengedését.) — Köz­zéteszik a 3/1919. sz. kormányren­deletet,amely megszünteti a forradalmi tör­vényszékeket, visszaállítja a régi bíró­ságokat és államügyészségeket.

Georges Clemenceau a békeszerződést előkészítő Szövetséges Tanács nevében közli az antanthatalmak bp-i kép­viselőjével, Guido Romanelli alezredessel, hogy a magyar kormánnyal egyedüli tárgyalási alapnak az 1918. november 13-ai fegyverszüneti egyezményt fogadják el, az 1919. júliusi bécsi megállapodást nem ismerik el.

A bécsi francia misszió értekezlete kinyilvánítja bizal­matlanságát a Peidl-kormány iránt, és elhatározza, hogy a szegedi ellenforra­dalmi kormányt támogatja fegyverrel és lőszerrel is. A misszió tiltakozik az ellen, hogy a magyar népbiztosok menedékjogot kap­janak Ausztriában.

Sza­muely Tibor, az FKt v. népbiztosa illegálisan átlépi az osztrák határt. Az osztrák csendőrök elfogják; Szamuely Bécsújhely közelében ön­gyilkosságot követ el és meghal.