1919.

Április 3.

Átalakul az FKt. A nép­biztoshelyettesi tisztség megszűnik. Az FKt elnöke Garbai Sándor; a népbiztosok: belügyi, vasúti és hajózási Landler Jenő és Vágó Bé­la; földmívelésügyi Hamburger Jenő, Nyisztor György és Vántus Károly; hadügyi Böhm Vilmos, Fiedler Rezső, Haubrich József, Kun Béla és Szántó Béla; igazságügyi Ládai István és Ró­nai Zoltán; közélelmezési Erdélyi Mór, Illés Artúr és Kondor Bernát; közokta­tásügyi Kunfi Zsigmond, Lukács György, Szabados Sándor és Szamuely Tibor; külügyi Ágoston Péter, Kun Béla és Pogány József; munkaügyi és népjóléti Bokányi Dezső és Guth An­tal; német Kalmár Henrik; ruszin Sté­fán Ágoston; szociális termelés Dov­csák Antal, Hevesi Gyula, Kelen Jó­zsef, Rákosi Mátyás és Varga Jenő.

Az FKt közzé­teszi XXXVIII. sz. rendeletét a kö­zép- és nagybirtokok köztulajdonba vételéről.

A Munkaügyi és Népjóléti Népbiztosság elrendeli az általános mun­kásbiztosítás kiépítését.

A Tanács­köztársaság árucsere-forgalmi egyez­ményt köt Ausztriával.